Policy för cookies

Detta är Cookie Policy för Falinas, tillgänglig från falinas.se

Vad är Cookies?

Som vanligt på nästan alla professionella webbplatser använder denna webbplats cookies, som är små filer som laddas ner till din dator, för att förbättra din upplevelse. På den här sidan beskrivs vilken information de samlar in, hur vi använder den och varför vi ibland behöver lagra dessa kakor. Vi kommer också att berätta hur du kan förhindra att dessa kakor lagras, men detta kan försämra eller "bryta" vissa delar av webbplatsens funktionalitet.

Hur vi använder Cookies

Vi använder cookies av olika skäl som beskrivs nedan. Tyvärr finns det i de flesta fall inga standardalternativ för att inaktivera cookies utan att helt inaktivera den funktionalitet och de funktioner som de tillför den här webbplatsen. Det rekommenderas att du låter alla cookies vara aktiverade om du inte är säker på om du behöver dem eller inte i fall de används för att tillhandahålla en tjänst som du använder.

Inaktivera cookie

Du kan förhindra att cookies sätts genom att justera inställningarna i din webbläsare (se webbläsarens hjälp för hur du gör detta). Var medveten om att om du inaktiverar cookies kommer det att påverka funktionaliteten på denna och många andra webbplatser som du besöker. Om du inaktiverar cookies kommer det vanligtvis att leda till att du också inaktiverar vissa funktioner och egenskaper på den här webbplatsen. Det rekommenderas därför att du inte inaktiverar cookies.

Cookies som vi ställer in

Cookies från tredje part

I vissa specialfall använder vi också cookies som tillhandahålls av betrodda tredje parter. I följande avsnitt beskrivs vilka cookies från tredje part som du kan stöta på på den här webbplatsen.

Mer information

Förhoppningsvis har detta klargjort saker och ting för dig, och som tidigare nämnts, om det finns något som du inte är säker på om du behöver eller inte är det vanligtvis säkrare att låta cookies vara aktiverade om det skulle interagera med någon av de funktioner du använder på vår webbplats.

Men om du fortfarande vill ha mer information kan du kontakta oss via ett av våra föredragna kontaktmetoder: